Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky se vztahují na zboží zakoupené prostřednictvím internetového obchodu http://www.zakov.cz

Prodávající tohoto internetového obchodu je firma :
ZAKOV STEEL a.s.
Králická 923
563 01  Lanškroun
IČO :   268 21 907
DIČ :   CZ26821907
Zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 3396

Kupující je fyzická nebo právnická osoba, která uskuteční závaznou objednávku zboží z nabídky prodávajícího. Kupující je subjekt, který s prodávajícím uzavřel smlouvu o koupi zboží. Kupní smlouvou se rozumí doklad o koupi zboží. Kupující učiněním objednávky akceptuje Obchodní podmínky pro dodávky zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není písemně stanoveno jinak.

Aktuální nabídka zboží je uveřejněna na internetových stránkách prodávajícího.
 

Objednání zboží
Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných osobních údajů a náležitostí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy.
Kupní smlouva vzniká na základě závazné objednávky na jejímž základě je následně realizován prodej zboží. Objednávka se stává závaznou ve chvíli přijetí objednávky prodávajícím. Závazná objednávka musí obsahovat tyto základní náležitosti : jméno a adresu kupujícího, množství požadovaných kusů přesně specifikovaného zboží, požadovaný způsob platby, způsob dodání zboží, cenu za zboží, přepravu a kontakt na kupujícího  (e-mail nebo telefon).


Ceny zboží
Kupující dostane zboží za cenu platnou v okamžiku objednání. Aktuální ceny jsou uvedeny na internetových stránkách prodávajícího a jsou potvrzeny zasláním daňového dokladu prodávajícím kupujícímu.
Zboží je fakturováno v Kč s DPH ve výši 21 %. Je-li výrobek v souladu s ustanovením
§ 36 odst. 3 g) zákona o DPH je sazba DPH 15 %.
 
 
Dodání zboží
Dodávky objednaného zboží budou dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího realizovány v co nejkratším termínu. Způsob dodání a místo odběru je stanoveno na základě objednávky.
Kupující je povinen překontrolovat doručené zboží. Při zjevném poškození není zákazník povinen zboží převzít. V případě poškozeného zboží uveďte vždy tuto informaci do předávacího protokolu přepravce a to i v případě nepřevzetí zboží. Dále je nutné v tomto případu, kdy bylo zboží poškozeno, tuto skutečnosti písemně oznámit odesílateli a to nejpozději do 2 pracovních dní od převzetí ( i nepřevzetí ) zboží. Pozdější reklamace nebudou přijaty. U zboží skladem je termín dodání 2 až 10 dnů. V případě, že některé zboží je při objednávce s delší dodací lhůtou, vyhrazuje si dodavatel dodat zboží v delší lhůtě. V tomto případě bude termín sdělen telefonicky nebo e-mailem
V případě stornování zálohované objednávky nebo její části ze strany prodávajícího ( např. zboží je doprodáno ) jsou peníze nebo jejich příslušná část obratem odeslány zpět na číslo účtu, ze kterého byly převedeny, pokud není dohodnuto jinak.
Zboží je možno vyzvednout v provozní době  ( uvedeno na internetových stránkách ) na adrese provozovny 01 :  ZAKOV STEEL a.s., Kralická 923, 563 01  Lanškroun.
Cena přepravného je vždy účtována na základě nabídky prodávajícího a odsouhlasení kupujícím.
 

Úhrada zboží
Úhrada objednaného zboží je možná následujícími způsoby :
   1. Platba předem bankovním převodem :Prodávající zašle kupujícímu  na e-mailovou adresu, poštou nebo telefonicky sdělí údaje pro platbu zboží ( celková částka, číslo bankovního účtu, variabilní symbol ) a po převodu částky na účet prodávajícího bude zboží odesláno.
   2. Platba dobírkou :
    Cena za zboží je uhrazena hotově při jeho převzetí řidiči přepravní služby nebo řidiči prodávajícího při dopravě prodávajícím.
   3. Platba hotově :
    Při převzetí zboží na adrese provozovny prodávajícího.
 

Odstoupení od kupní smlouvy ( vracení zboží ) ze strany kupujícího
V souladu se zákonem č. 367/2000 Sb. má kupující právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží a bez udání důvodu vrátit zboží zpět prodávajícímu. Prodávající je povinen vrátit kupujícímu plnou cenu za zboží. Při vrácení zboží do 14 dnů od převzetí platí následující podmínky :  kupující napíše na e-mailovou adresu :  info (zavinac) zakov.cz  nebo osobně
a oznámí odstoupení od smlouvy.
Uvede číslo daňového dokladu a svoje jméno. Zboží odešle s originálním dokladem o koupi na adresu :  ZAKOV STEEL a.s., Kralická 923, 563 01  Lanškroun.


Pokud zboží vrací přepravní službou, nelze jej poslat na dobírku.
Zboží musí být čisté, nepoškozené, nepoužité a kompletní.
Kupující hradí doručení na adresu prodávajícího.
Prodávající vrací plnou cenu  zboží, nikoliv však poštovné (přepravné).
Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží budou peníze za zboží zaslány složenkou, nebo převodem na účet kupujícího a to nejpozději do 14 pracovních dnů po fyzickém převzetí zboží. V případě nedodání kompletního zboží, či jinak odporující výše uvedeným podmínkám se termín posouvá do doby dodání plnohodnotného zboží.
V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebude prodávající akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady kupujícího zpět nebo připraveno k osobnímu odběru na adrese provozovny 01.
Při vrácení zboží nad 14 pracovních dnů a bez písemného vyjádření důvodu vrácení nebude odstoupení akceptováno.